BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning samt pelarformar.
Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd: 175 m
Kund: Vägverket Produktion
Platschef: Hans Eriksson
Region: Botniabanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Oktober 2006