BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 34 m
Kund: Veidekke Entreprenad AB
Platschef: Håkan Andersson och Björn Samuelsson
Region: Uppland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2011