BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av form- och pelarställning.
Typ: Betongbro
Längd: 39 n
Kund: Svevia AB
Platschef: Mats Sehlin
Region: ådalsbanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2008