BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av form- och arbetsställning samt tillbehör för formsättning.
Typ: Betongbro
Längd: 15 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Jörgen Andersson
Region: ådalsbanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Sommaren 2010