BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Plattrambro
Längd: 19 m
Kund: Vägverket Produktion
Platschef: Marcus Sjödin
Region: ådalsbanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2008