BRITEK ansvarar för konstruktion av formsättning samt uthyrning av vagnar för kantbalksbyte.
Typ: Betongbro
Längd: 160 m
Kund: Holst Entreprenad AB
Platschef: Gösta Klaar
Region: Småland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Sommaren 2008