BRITEK ansvarade för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd: 530 m, 177 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Håkan Nilsson
Region: Västerbotten
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2001