Trängslet dammen i Österdalälven i nordvästra Dalarna är med sin höjd på 125 meter Sverige högsta jorddamm.

På uppdrag av dammägaren Fortum renoverar och utvecklar Skanska vattenkraftverket för att möta framtidens krav. Bland annat ska dammen klara av att tappa ut mer vatten vid stora regnmängder.

BRITEK har fått förtroendet att vara med på en liten del i detta komplicerade projekt. BRITEK har levererat en formställning för att forma och gjuta ett valv till ett luftschakt vid de nya utskovsluckorna. Betonghöjden som stöttats av CUPLOK formställning var 4.3 meter.

CUPLOK formställning för valv

CUPLOK formställning för valv