BRITEK ansvarar för konstruktion, leverans och montage av CUPLOK formställning samt dimensionering av form till ombyggnation av efterbehandlingsbassängerna.

Typ: Avloppsreningsverk
Kund: Peab Anläggning AB
Platschef: Peter Björkdahl
Region: Stockholm
Färdigt: Våren 2024

CUPLOK formställning

CUPLOK formställning