BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av CUPLOK formställning och form för understöttning av ett valv till ett luftschakt vid de nya utskovsluckorna

Typ: Betongvalv i vattenkraftverk
Betongtjocklek: 4.3 m
Kund: Skanska Sverige AB
Platschef: Robin Einarsson
Region: Dalarna
Färdigt: Sommaren 2022

CUPLOK formställning för valv

CUPLOK formställning för valv