BRITEK ansvarar för för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 50 m
Kund: Vägverket Produktion
Platschef: Thomas Lundberg och Tommy Höjsten
Region: Norrbotten
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2008