BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Plattrambro
Längd:
Kund: Skanska Sverige AB
Platschef: Johan Hedin
Region: Västergötland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2012