BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd:
Kund: NCC Construction Sverige AB
Platschef: Jan Persson
Region: Hälsingland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2010