BRITEK ansvarlig for prosjektering og levering av forskalingsunderstøttelse.
Type: Samvirkebru i stål og betong
Lengde: 100 m
Klient: Implenia AS
Anleggsleder: Renathe Hagelien
Region: Norr, Norge
Status: Fullført prosjekter
Färdigt: Høst 2012