BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av CUPLOK formställning.
Typ: Tunnel
Längd:
Kund: Veidekke Entreprenad AB
Platschef: Johan Strandqvist
Region: Stockholm
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2011