BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd:
Kund: Skanska Sverige AB
Platschef: Folke Adolfsson
Region: Göteborg
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2010