Trafikverket genomför kapacitetshöjande åtgärder för att minska restiden på Jönköpingsbanan mellan Falköping och Nässjö.
Holst Entreprenad AB har uppdraget att bygga en ny bro över järnvägen 5,9 km V Nässjö gamla kyrka.
BRITEK har haft förmånen att vara med på bygget av bron.
Vi har levererat formställning, bockryggar, portalbalkar, knektar och trapptorn. I leveransen ingår även konstruktionsberäkningar för skyddsportal över järnväg.
För formsättning av rambenen har vi levererat kompletta konstruktionshandlingar och färdigkapade glasfiberstag och klockor.