BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd:
Kund: Vägverket Produktion
Platschef: Arne Myhrberg
Region: Västergötland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: