BRITEK har av Svevia AB fått förtroendet att vara med på trafiksäkerhetshöjande åtgärder på E4 mellan Åkroken och Rolfs i Norrbotten.
Syftet med projektet minska antalet olyckor genom att sätta upp mitträcken och bygga om korsningar..
BRITEK ska ansvara för konstruktion, leverans av CUPLOK formställning och träknektar till en ny bro över E4an som ska sammanbinda vägnätet i Stråkanäs.
För att läsa mer om projektet:
Klicka här