BRITEK har av Peab Anläggning AB fått förtroendet att vara med på dubbelspårsutbyggnad Hemfosa-Tungelsta. Etappen ingår i den upprustning av Nynäsbanan som pågått sedan 2007.
Syftet med utbyggnaden är att förbättra punktligheten, öka kapaciteten samt minska risken för störningar.
BRITEK ska ansvara för konstruktion, leverans av CUPLOK formställning och träknektar till en ny järnvägsbro samt två nya GC-broar.
För att läsa mer om projektet:
Klicka här