BRITEK har av SKANSKA Sverige AB fått förtroendet att vara med på bygget av 4 nya broar på projekt E20 förbi Hova.
BRITEK lanserar i samband med det en stor nyhet för byggande av broar där traditionell markbunden ställning inte kan användas.
Fackverket BT-30 är ett egenutvecklat stålfackverk som är 3 meter högt och kan användas till spännvidder mellan 22-36 meter.
Fackverket består av moduler som är 11 meter och 2 meter och som sätts samman med 18 bultar i varje skarv. Fackverket är helt självbärande och kräver ingen strävning mellan fackverksbalkarna. Kapaciteten är hög jämfört med traditionella fackverk och montagetiden är relativt kort.
Med upplagen klara kan man i princip redan ett par timmar efter lossning på arbetsplatsen påbörja utläggning av bockryggar och formsättning. Som exempel klarar man sig med 2 fackverksbalkar till en 9 meter bred balkbro med 25 meters spännvidd och en tjocklek på 1400 mm.
BT-30 kommer på det här projektet att användas för en dubbelspannsbro på 50m över Hovaån.