BRITEK har av NCC Sverige AB fått förtroendet att vara med på bygget av en ny vägbro över Puckdalsbäcken på väg 363 ca 2.5 km sydost om Vindeln.
Den nya bron är del i ett större projekt som Trafikverket bedriver i hela Norrland. Syftet med projektet är att minimera riskerna för jordskred och ras i anslutning till vägar. Den befintliga bron har bedömts ha stabilitetsproblem i den intilliggande vägbanken och Trafikverket har därför fattat beslut att ersätta bron med en ny. Bygget startar hösten 2016 och kommer vara klar våren 2017.
BRITEK ska ansvara för konstruktion och leverans av formställning.
För att läsa mer om projektet:
Klicka här