Mer om oss!

Affärsidé

BRITEK erbjuder effektiva och säkra formställningslösningar till bygg- och anläggningsentreprenörer i Skandinavien.

Vision

BRITEK:s vision är att vara det ledande formställningsföretaget som bidrar till en hållbar, kostnadseffektiv och säker infrastruktursutbyggnad.

Kärnvärden

Engagemang – Kundens behov och förutsättningar är vår drivkraft. En kund är inte beroende av oss det är vi som är beroende av kunden.
Enkelhet – Det ska vara enkelt att samarbeta med BRITEK. Som kund får du en kontaktperson, ett ställningssystem och en leverantör som tar helhetsansvar.
Långsiktig – Vi arbetar för långsiktighet i alla våra relationer: Kund – Personal – Miljö – Samarbetspartner. Vi river inga broar – vi bygger broar

Kort fakta

Företaget bildades 1999 som en avknoppning från det engelska företaget SGB.
Geografiskt är vi belägna i Falun och Göteborg.
Genom mångårig erfarenhet och vår huvudprodukt CUPLOK kan vi hantera alla förekommande formställningsuppdrag inom för broar, kraftverk och tyngre industri.

Helhetsåttagande

I dag ställs en mängd krav på en bro. Den ska både uppfylla övergripande krav, såsom hänsyn till trafiksäkerhet, tillgänglighet, miljö, estetik, kostnadseffektivitet såväl som framtida funktionskrav. En helhetssyn på formställning i samverkan med byggandet av bro tror vi på BRITEK är en nödvändighet för att uppfylla ovanställda krav.

BRITEK är en komplett samarbetsparter inom formställningar och åtar oss därför i samarbete med Dig som kund att levererar din kompletta formställningslösning. Genom ett nära och långsiktigt samarbete kan vi öka kvaliteten samt minska projekttiden och på så sätt sänka byggkostnaden.

Ansvarsfullt företagande

Ansvarsfullt företagande för BRITEK är att åstadkomma en långsiktig affärsmässig framgång på sätt som respekterar etiska, miljömässiga och sociala värden.

BRITEK arbetar:

BRITEK arbetar:
– på ett enkelt, ärligt och långsiktigt sätt i alla våra relationer med Kunder – Personal – Samarbetspartners.
– i enlighet med samhällets gällande lagar, normer och andra bestämmelser som styr vår verksamhet.
– i enlighet med vad som anses vara god affärsetik.

Miljöansvar

– BRITEK strävar efter att i verksamheten agera på ett sätt som är långsiktigt hållbart ur miljösynpunkt.
– Utgångspunkten för vårt sätt att agera har formulerats i vår miljöpolicy.

Socialt ansvar

– arbetar för att anställda: känner delaktighet och meningsfullhet i sitt arbete, har en trygg och säker arbetsplats samt att det finns en hälsosam balans mellan fritid och arbete.
– arbetar i enlighet med samhällets gällande lagar, normer och andra bestämmelser som styr våra anställdas rättigheter.
– stödjer Läkare Utan Gränser (www.lakareutangranser.se) som är en medicinsk humanitär organisation med världen som arbetsfält. De bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer.