BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av träknektar till överbyggnad.
Typ: Betongbro
Längd:
Kund: Skanska Sverige AB
Platschef: Mattias Liewendahl
Region: Göteborg
Status: Genomförda projekt
Färdigt: 2011