BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av träknektar till överbyggnad.
Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd: 550 m
Kund: Skanska Sverige AB
Platschef: Andreas Svensén
Region: Göteborg
Status: Genomförda projekt
Färdigt: 2011