BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av pelarställning.
Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd:
Kund: Skanska Sverige AB
Platschef: Per Salfjord
Region: Göteborg
Status: Genomförda projekt
Färdigt: 2010