BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning till betongdäck över motorväg.
Typ: Betongbro
Längd:
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Ingvar Johansson
Region: Göteborg
Status: Genomförda projekt
Färdigt: 2006