BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning till parkeringsdäck.
Typ: Parkeringshus
Längd:
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Gösta Ohlsson
Region: Dalarna
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2007