BRITEK levererar CUPLOK understöttning till Portikbjälklag.
Typ: Plattrambro
Längd:
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Johan Hedin
Region: Stockholm
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2007