CUPLOK modulsystem – Fasad- och arbetsställning

En stor fördel är att man med CUPLOK löser såväl arbetsställning som stämpbehovet, vilket medför att endast ett ställningssystem behöver användas på arbetsplatsen.

Diametern på CUPLOKs spiror är 48,3 mm, vilket överensstämmer med diametern på vanligt ställningsrör.

Stabil vid höga höjder

Stålbalkarnas underfläns tjänar i detta fall som upplag för ”bockar” av CUPLOK komponenter. Komponenterna ingår i det övriga CUPLOK systemet vilket bekräftar CUPLOKs mångsidighet och flexibilitet.

Fasadställning Uppsala slott

När Uppsala slott genomgick en större renovering användes CUPLOK som fasadställning vid målning och putsning av fasaden.

Fasadställning

CUPLOK som fasadställning vid nyproduktion av lokaler Astra Zeneca Mölndal.