BRITEKs formavsträvning

CUPLOK är en stabil formställning. För ta vara på denna egenskap har BRITEK tagit fram en formavsträvning som kan användas för riktning av rambensformen och vingar på en plattfambro.

Enkel injustering av rambensform

  • Formavsträvningen fästes i formställningen med burtonkoppling och i form med franskskruv
  • Med formavstärvningen kan man justera rambensformen i exakt position.