CUPLOK formställning

CUPLOK formställning är ett av marknadens starkaste, flexiblaste och effektivaste ställningssystem.
En formställning som ger kortare montage- och demontagetider och förbättrar arbetsmiljön.

Starkt – Ett av marknadens starkaste ställningssystem. Den höga tillåtna lasten 64 kN per spira ger en optimal lösning som harmonierar med vanligt förekommande konstruktionsvirke.

Flexibilitet – Med CUPLOK formställning kan du bygga ställning:
– oberoende av markstrukturen.
– till portaler, vingar, ramben och farbana.
– till både arbetsställning och stämpställning.
– kombinerat med vanligt ställningsrör, då diameter är 48,3 mm.

Effektivt – Erfarenhet från tidigare projekt, bl a NCC och Trafikverket, visar på ca 50 % kortare montage- och demontagetider i jämförelse mot traditionella tornsystem.

Arbetsmiljö – Miljöfoten spara på armar och axlar vid rivning. Sänkutrustningen möjliggör formrivning på markplanet. Trall möjliggör skyddsinplankning av formställningen vilket ger en stabil och säker plattform vid montage av spiror och horisontaler.