Tunnelform

BRITEK har konstruerat och levererat ett 100 tal olika formlösningar till bergstunnlar, tunnelbanestationer, inslagsvalv och platsbyggda betongtunnlar.

Kontakta oss om du behöver hjälp och mer information!