Balkklämmor

Balkklämmor för att förankra och sammanfoga balkelement i en formkonstruktion.