Fackverk

Fribärande fackverk
Fackverket BT-30 är ett egenutvecklat stålfackverk som är 3 meter högt och kan användas till spännvidder mellan 22-36 meter. Fackverket består av moduler som är 11 meter respektive 2 meter och som sätts samman med 18 bultar i varje skarv. Fackverket är helt självbärande och kräver ingen strävning mellan fackverksbalkarna. Kapaciteten är hög jämfört med traditionella fackverk och montagetiden är relativt kort. Med upplagen klara kan man i princip redan ett par timmar efter lossning på arbetsplatsen påbörja utläggning av bockryggar och formsättning. Som exempel klarar man sig med 2 fackverksbalkar till en 9 meter bred balkbro med 25 meters spännvidd och en tjocklek på 1400 mm.

BT-30

Längden kan justeras mellan 22-36 meter i 2 meters intervall.

Upplag för BT-30

Som upplag för fackverksbalkar används företrädesvis stålbalksprofiler.