Sänkutrustning

Att riva ut bockryggar, valvreglar och ytform traditionellt genom att kliva uppe i formställningen är ett tungt, farligt och tidsödande arbete.
Genom att använda vår sänkutrustning undviks dessa arbetsmoment. Vidare skonas
formsättningsmaterialet eftersom hanteringen kan ske på markplanet. 

Nedsänkning av allt material till marken

Genom att använda sänkutustningen kan du sänka ned ytform, ströreglar och bockrygg till marken.

Plattform för rensning av betong

Plattformen som skapas vid rivning kan även användas för att rensa betongen från gjutningen.