Formdräneringsväv

Formdräneringsväv används med fördel som formbeklädnad vid betonggjutning där kraven på betongens kvalitet och livslängd är höga.

– Används vid formsättning mot bräd- eller plywoodform.
– Väven reducerar vattenmängden i betongens ytskikt.
– Väven ger en porfri och estetiskt tilltalande betongyta med högre hållfasthet och bättre beständighetsegenskaper.
– Släta ytan vänds mot betongen och rutiga sidan mot formen.
– Det framgår med text vilken sida som skall vara in mot formen.