Vattentätning – Quellmax® Plus:

  1. Hem
  2. Produkter
  3. Formsättningstillbehör
  4. Vattentätning – Quellmax Plus

– är ett expanderande bentonitfogband med tidsfördröjande skyddsfilm.
– består av naturlig bentonitlera som sväller vid kontakt med vatten och butylgummi som gör det flexibelt.
– är försett med en tidsfördröjande skyddshinna som förhindrar svällning före gjutning under ca 2 – 3 dagar. Skyddshinnan försvinner vid ingjutning genom det höjda pH-värdet.
– är certifierat av Vattenfall.
– är likvärdig med Volclay.