Avvägningsdubb

– Dubbar för höjdavvägning av bron gjuts in i kantbalken.
– De är av mässing och placeras på brons båda sidor vid upplag, i brons fältmitt och i vingmursändar.
– Vid större brospann även i fjärdedelspunkterna.