Sänkkil används vid tunga betongkonstruktioner.

 

– Möjliggör exakt höjdjustering av överliggande formkonstruktion.
– Avsänkning kan ske för hand med endast en hammare.
– Kan användas för att stödja tunga betongplattor och broar.
– Finns i två lastklasser 420 kN respektive 1000 kN.