BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd:
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Daniel Kihlqvist
Region: Västergötland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: 2005