BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formvagn för kantbalksbyte.
Typ: Betongbro
Längd:
Kund: Svevia AB
Platschef: Curt Lindqvist
Region: ångermanland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2010