BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning till skibord på vattenkraftverkets utskov. Typ: Vattenkraftverk Kund: Skanska Sverige AB Platschef: Jonas Toreheim och Anna Andersson Region: Dalarna Färdigt: December 2015 2493-Lima