BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning till skibord på vattenkraftverkets utskov.
Typ: Vattenkraftverk
Längd:
Kund: Skanska Sverige AB
Platschef: Hans Jansson
Region: Dalarna
Status: Genomförda projekt
Färdigt: