Trafikverket bygger Södra Marieholmsbron över Göta Älv och Säveån i Göteborg
Projektet omfattar en 1,5 kilometer lång tågbro, inklusive lyftsvängbro, som sträcker sig från Kvillebangården i norr till Olskroken i söder.
BRITEK har fått förtroendet att ansvara för konstruktion, leverans av kompletta formställningslösningar samt montage.