BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av fribärande formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 40 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Andreas Graan
Region: Stockholm
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2006