BRITEK ansvarar för konstruktion, leverans och montage av CUPLOK formställning.
Typ: Betongbro
Längd:
Kund: Peab Sverige AB Nuf
Platschef: Petter Hanevold
Region: Norge Södra
Status: Genomförda projekt
Färdigt: våren 2010