BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 7 m
Kund: Vägverket Produktion
Platschef: Niklas Karlsson
Region: Dalarna
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2008