BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 34 m
Kund: NCC Construction Sverige AB
Platschef: Robin Thumler
Region: Södermanland
Status: Pågående projekt
Färdigt: Våren 2013