Besiktning

Besiktning av formställningar

BRITEK har lång erfarenhet av besiktningar utav form- och formställningar. Vi utför årligen ett stort antal besiktningar. Besiktningen utförs normalt inför gjutningen men kan också göras som en delbesiktning innan man går vidare i nästa steg av formbyggnationen. I många fall leder besiktningen till att förbättringar kan göras.